IT Blog

Block Title

ספטמבר 6, 2021

הקדמה: BGP הוא פרוטוקול הניתוב של האינטרנט המסווג כפרוטוקול וקטורי נתיב מרחק. BGP תוכנן להחליף את ה- EGP בגישה מבוזרת

אוגוסט 13, 2021

מהי מערכת ההפעלה "ההיקו" , כפי ששמה מקבל השראה "מהשירה היפאנית הקצרה והברורה" זו מערכת קוד פתוח עצמאית (לא מבוססת