Spanning Tree Protocol (STP)

הקדמה

,תקנים וסוגים
Spanning Tree Common Spanning Tree (CST)

Per VLAN Spanning Tree + (PVST+)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Rapid Spanning Tree + (RPVST+)

Rapid Spanning Tree + (RPVST+)

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

פרוטוקול ב LAYER2 שפותח במטרה לנטר ,לפקח ולטפל בתקלות שנוצרו בחיבור בין רשתות ומתגים.

STP = Spanning Tree Protocol משתמש באלגוריתם שנקרא STA

STA יוצר תחילה מסד נתונים טופולוגי ואז הוא מוצא ומשבית את הקישורים המיותרים.

מטרות:

  1. מטרת הפרוטוקול הינה לטפל בבעיות הנגרמות על ידי לולאות ברשת.
  2. חישוב מחדש של דרך הניתוב והתגברות על מכשולים תוך תיקון בזמן אמת

יתרונות:

COMMANDNumbers of TreesConvergenceResources NeededStandardProtocol
spanning-tree mode stpAll VLANsSlowLow802.1DSTP
spanning-tree mode pvstPer VLANSlowHighCiscoPVST+
spanning-tree mode rstpAll VLANsFastMediumIEEE 802.1wRSTP
spanning-tree mode rapid-pvstPer VLANFastHighCiscoRapid PVST+
spanning-tree mode mstPer instanceFastMedium or highIEEE 802.1s, CiscoMSTP

מושגים:

BPDUs

BPDUs (Bridge Protocol Data Unit) הם מסגרות multicast frames אשר מתגים משתמשים בהם כדי לשתף מידע על עצמם ועל חיבוריהם.

מלבד שיתוף מידע, מתגים משתמשים גם ב- BPDU כדי ללמוד את הטופולוגיה של הרשת, כדי ללמוד איזה מתג מחובר עם איזה מתגים, וכדי ללמוד אם לולאת מיתוג שכבה 2 קיימת בטופולוגיה הנלמדת או לא.

Root Bridge

Root Bridge הוא בעצם שורש המוצא של טופולוגיית ה STP שהוא בעצם Switch הראשי שאליו נרצה לנתב את כל ה Traffic

לצורך ההדגמה SW1 הוא ה Root Bridge אליו מנותב כל המידע שלנו

Root Bridge משתמש בשני פרמטרים כדי לחשב:

  1. משתנה המכונה Priority Bridge וכתובות ה- MAC של המתגים המשתתפים.

2. מתג בעל ערך Priority הנמוך ביותר, נבחר כגשר הבסיסי,.

Port Cost

כל מתג שאינו Root Bridge , עליו למצוא יציאת Root, מיציאות הפורטים הזמינות שלה, כלומר היציאה שמחברת בין עצמה לבין ה Root Bridge .

יציאת Root מחושבת בכל מתג, למעט Root Bridge, על ידי שימוש בערך העלות Port Cost ,הנתיב הנצבר ביותר כדי להגיע Root Bridge Switch.

מצבי פורטים הכללים:

Learn MACForward FramesSTP State
NONOBlocking
NONODisable
NONOListening
YESNOLearning
YESYESDesignated Forwarding

דוגמא חייה :

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

CAPTCHA